top of page

בוסט פורוורד בע"מ (BF) עוסקת בניהול והובלת אסטרטגיות ותהליכים סביבתיים ומתמחה בייזום, תכנון, ניהול, התקנה והקמה של תהליכים ומערכות לחסכון בעלויות ובצריכת אנרגיה ברשויות מקומיות, חברות, מפעלים תעשייתיים וארגונים בארץ ובחו"ל.

אנו עובדים במשותף עם ועבור לקוחותינו, למיצוי מלוא פוטנציאל ההתייעלות במרחב העירוני או העיסקי.

אנו מתאפיינים בחשיבה יצירתית ובלתי שגרתית ומצטיינים ביישום פתרונות ותהליכים פורצי דרך תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות במטרה לתת מענה מקיף ואופטימלי במיזמים מורכבים ורבי ממשקים ולטייב את השירות אותו אנו מספקים ללקוחותינו.

יתרוננו המובהק הוא בהטבעת חותם מצויינות ירוק באמצעות ניהול והובלת מיזמים רבי מימשקים המצריכים הבנייה סיסטמטית וליווי רגולטורי שמטרתם הפיכת הסביבה בה אנו חיים למוקד מייצר רווח והכנסה כספית.

מטרתנו העיקרית הינה הפחתה משמעותית בסעיפי הצריכה והוצאות האנרגיה ומאפשרים מספר חלופות התקשרות ובכללן תהליכים ממומנים בין אם באמצעות מענקים ממלכתיי ובין אם על-ידינו באופן שללקוח כמעט ואין עלות ישירה.

יכולתנו לנהל ולהוביל מימשקים נפרדים לכלל פעילות סינרגטית מוצלחת, מאפשרת ללקוחותינו להתקשר מול גורם מקצועי אחד האחראי ומחוייב לתוצאות ויעדים. החברה מהווה מרכז ידע מקומי ובינלאומי בכל הנוגע לניהול והובלת תהליכים סביבתיים מתוך היכרות מעמיקה ושותפות עם אירגוני מומחים סביבתיים ומתעדכנת תדיר בחידושים והפיתוחים הטכנולוגיים ויישומם להבטחת תוצאות מיטביות.  

חברתנו מספקת סל שרותים ייחודי לרשויות מקומיות ואזוריות, מינהלות סביבתיות, חממות טכנולוגיות וייזמים בתחום האנרגיה המתחדשת, ההתייעלות האנרגטית והבניה הירוקה.

התמחותנו בייזום וניהול מקיף של פרוייקטי איכות סביבה, מבוססת על זיהוי, הבנת ומימוש הפוטנציאל הכלכלי באפיקים השונים. האסטרטגיה ההוליסטית המניעה את הקבוצה מובילה את פעילותנו החל משלב הרעיון-חזון של הרשות המקומית, דרך בניית אסטרטגיה, תכנון, תפעול וניהול פרויקט ביצוע.

אנו פועלים תוך הגדרת קווים מנחים ועקרונות לביצוע אשר יכווינו את כלל בעלי הענין בכל הקשור למיזם תוך עמידה בהלימה לתקנים הרלוונטים ביחס למודל ירוק.


הסינרגיה התוצאתית המשותפת לנו, ממצבת את קבוצתנו כמרכז ידע מוביל בעל היכרות מעמיקה עם מגמות השוק והרגולציה, הפיתוחים והחידושים הטכנולוגיים והיכולת לרתום מענקי סיוע מקומיים ובינלאומיים לטובת יישום ומימוש מיזמים מורכבים. להשגת תוצאות מיטביות, אנו משלבים יכולות, מומחיות, מובילות ונסיון מיצרפי רב שנים של כלל השותפים, כמו גם ידע עדכני ויכולת ביצוע מוכחת ורב שנתית.


הצוות המשותף מונה מהנדסים, מתכננים סביבתיים, כלכלנים ויועצים מקצועיים נוספים, מהארץ ומחו"ל בתחומי נישה על פי הצורך.

אודותינו

השאירו פרטים כאן

?מעוניינים שנחזור אליכם

bottom of page