מפעלי כתר פלסטיק – כרמיאל 

ייעוץ וגבוש תהליך להתייעלות אנרגטית וייצור אנרגיה באמצעות גז טבעי

בנייה ועיצוב אתר וויקסר