top of page

עיר בטוחה 

לא אחת שמענו על המושג "עיר ללא אלימות" אשר חדרו ללקסיקון שלנו בתחום המנהל הציבורי והשלטון המקומי. מדובר בשני מודלים שונים ואף דומים של תיאום מאמצים והשגת המשאבים הנחוצים. מדובר על ביטחון אישי של תושבי הערים השונות ולכן עיר שהיא בפרויקט חשוב זה, להשגת ביטחון תושביה, נקראת עיר בטוחה. יש פרויקטים לערים בטוחות, אשר עוסקים יותר בהתמודדות מול עבריינות רכוש, וונדליזם למיניהם, או תכנית כמו איומי טרור ומוכנות למצבי חירום קיצוניים כתוצאה מאסון כגון רעידת אדמה, סערות ועוד. ישנם פרויקטים הקשורים לעיר כולה ויש שמתייחסים לאזורים מסוימים שנגועים או מועדים לפורענויות שונות כגון אלימות , תאונות ועוד.

 

עיר בטוחה נוסח כחול לבן
 

ישנו הבדל גדול בין עיר שהיא בטוחה בחו"ל לבין עיר הפועלת על אותה המתכונת בישראל. בישראל כאמור אנו מכירים את המושג יותר כעיר ללא אלימות, אשר הייחוס לעיר זו היא בנוגע לפשע ואלימות, בנוסף לגורמי הביטחון ואכיפת החוק. בין כל השאר, מדובר גם על גורמי החינוך והרווחה, כך שמושג זה, כולל את המרכיבים הרלוונטיים שקיימים במודל של עיר בטוחה. תכנית זו, מהווה הזדמנות עבור אזרחים כגון: נשים, גברים, נוער, ילדים, בעלי עסקים, לקוחות ועובדים, תיירים וסתם מבקרים, על מנת שיוכלו לחיות או לשהות בעיר בביטחון. מדובר על תכנית, אשר יוצרת ציפיות גדולות מהתושבים או האזרחים בכלל.

 

יש לבצע ניתוח של שטח העיר, לימוד אירועי העבר והסקת מסקנות לגבי אירועי העתיד. על מנת לבצע ניהול סיכונים עבור הצלחת הפרויקט של עיר בטוחה. בכל עיר יש להציג את המענה הפרויקטיבי והאופטימאלי  לסיכון ולהציג את כלל הפעולות הדרושות בכדי לשמור על ביטחון התושבים, מה שימגר את תופעות האלימות.

 

תכנית כוללת למניעת טיפול ומניעת אלימות בערים
 

ניתוח הסיכונים הינו כלי למיגור תופעה שאינה רצויה. הליך זה, דומה מאוד לטיפול רפואי במחלה. כאשר הרופא מאבחן את סוג המחלה וקובע את הטיפול והמניעה. פרויקט של עיר בטוחה, חייב להיות מנוהל נכון בהערכת הסיכון, תיאום למאפייני העיר ותעדוף משימות מול סל התקציב. יש ליישם את התכנית ולתאר את הפעולות הדרושות בכדי שהאוכלוסייה בעיר תוכל לדעת מה ההוראות וכיצד לנהוג לאחר ההוראות של ראשי הערים בכפוף לתכנית של ערים בטוחות בישראל. 

bottom of page