top of page

 ייעוץ בהתייעלות אנרגטית 

מחקרים מוכיחים, כי למעלה משליש מצריכת האנרגיה המבנה, נצרכת כתוצאה ישירה מקירור כגון מזגנים. כמו כן הוכח, כי למעלה מ75% מהחלונות של המבנים השונים אינם יעילים מהבחינה האנרגטית. המרכיבים שמשפיעים על גובה חשבון החשמל והמים הם רבים, החל והתנהגות ומודעות, יכולת בקרה, תעריף עומס וזמן ועוד. היום קיימות חברות  שמציעות שירות כגון ייעוץ בהתנהלות אנרגטית. זהו שם כולל לפעולות אשר חברות אלה נוקטות, על מנת להפחית את הצריכה באנרגיה. לרוב הצרכנים, אין את הכלים הדרושים, הידע והזמן בכדי לייעל את האנרגיה ולחסוך בהוצאות , מה שיגדיל את הרווחים באמצעות התייעלות נכונה בצריכת האנרגיה.

 

גידול הביקוש באנרגיה- פוטנציאל לחיסכון גבוה יותר
 

חברות שונות אשר מייעצות בהתייעלות אנרגטית נכונה, מסייעות לצרכנים השונים, בתעשייה בפרט, להפחית בחשבונות האנרגיה, באמצעות שילוב של פתרונות מגוונים,יצירתיים וטכנולוגיים. במקום לשלם לחברת החשמל, ניתן יהיה להקצות את החסכונות להגדלת איכות החיים ולמקסום הרווחים, מה שלבטח יתרום לאיכות הסביבה. חברות העוסקות בנושא  ייעוץ בהתייעלות אנרגטית, מבצעות כמה פעולות חשובות ואלה הן:

 

 • סקר אנרגטי מעמיק לאפיון הסביבה

 • ניתוח נתונים

 • כתיבת תכנית פרקטית להתייעלות אנרגטית

 • הצבת יעדים משותפים וניהול האנרגיה

 • בחינה של כדאיות לשילוב של אנרגיות מתחדשות

 • ליווי הפרויקט

 • כתיבת מכרזים

 • ליווי לקבלת מימון ממשלתי

 • שילוב של טכנולוגיה מתקדמת להתייעלות אנרגטית

 • הדרכה לניהול ושימור האנרגיה

 • הגעה ליעדים משותפים

 

מערכות מתקדמות בישראל לייעול אנרגיה
 

לישראל, קיים מוניטין בינלאומי בתחום הטכנולוגי ובפיתוחים רבים של התייעלות אנרגטית. זו עובדה ידועה, כי מערכות חדשניות, יודעות להפחית באופן משמעותי את השימוש בדלקים שהם אנרגיה מתכלה ולעשות שימוש נרחב במקורות של אנרגיה חלופית נקייה ומחודשת. קחו לדוגמא מערכות גיאו תרמיות שמבוססות על חלופת חום עם האדמה, באמצעות הזרמת מים ע"י  מערכת צינורות סגורה. מערכות אלה, ניתן לראות בבתי מלון, בתי חולים ומפעלים רבים. דוגמאות אלה הן פתרונות שמעניקות חברות העוסקות בתחום ייעוץ בהתייעלות אנרגטית, שמעניקות פתרונות יעילים וחיסכון משמעותי בהוצאות שהופכות לרווחים למפעלים, למוסדות ועוד.

 

השקעה בחברות כאלה אשר מעניקות שירות יעיל שעשוי לחסוך המון למפעלים, מוסדות ומבנים שונים, הינה השקעה כדאית שאת פירותיה ניתן יהיה לחוש לאחר החזר ההוצאות. זה הזמן למצוא חברה מוכרת שעוסקת עם ייעוץ בהתייעלות אנרגטית, כך שככל שתקדימו יותר לחסוך, כך הרווחים יגדלו יותר.

bottom of page