top of page

 עיר חכמה – עיר העתיד 

 

העיר החכמה – "טכנולוגיה לשירות האזרח"

  • העיר החכמה מתאפיינת במתן רמת שירות איכותית לתושביה

  • יודעת למנף את המידע הקיים בעיר כדי למצות משאבים באופן אופטימאלי

  • מאפשר קבלת החלטות נכונות ומושכלות על בסיס עובדות ומגמות

  • ערוכה לחזות ולפתור בעיות באופן יזום בחירום ובשגרה

  • משפרת את היכולת להתמודד עם אירועים חריגים (ביטחוניים, אקלימיים, אסונות טבע או ידי אדם)

  • פועלת באופן פרו אקטיבי ומתווה לעצמה את הדרך לשינוי באמצעות חדשנות וטכנולוגיה

עיר חכמה מסוגלת לספק זאת באמצעות מרכז שליטה ובקרה עירוני המחובר למגוון מערכות וחיישנים הפזורים במרחב העירוני והעברת המידע בזמן אמת למערכות תפעוליות.

מודל עיר חכמה

מודל עיר חכמה

 מערכת לניהול עיר חכמה 

פלטפורמה התומכת בארכיטקטורה מבוזרת וכמות כמעט בלתי מוגבלת של חיישנים (מסוגים ויצרנים שונים), המספקת אפשרות לניהול אירועים בזמן אמת, ניתוח אירועים בדיעבד והפקת לקחים, ממידע טקסטואלי וחזותי כדוגמת תמונות באיכות גבוה, ווידאו, אודיו, מידע מחיישנים ומאפשרת לכל רמה של משתמש לבצע מעקב, הקלטה ולהפעיל תהליכים לפי הרשאות ו/או עץ פעולות מוגדר ולשלוט במרחב.

 

המערכת כוללת מודלים תומכי החלטה כדוגמת מפות ניווט דינאמיות, מעקב אחר אובייקטים בתנועה, אנליטיקה מתקדמת, מערכת ניהול אירועים וממסר הפעלה בהתאם לגורמים שנקבעו מראש כמו כן היא מאפשרת אינטגרציה קלה למערכות התפעוליות העירוניות.

 

 תשתית חשמל ותקשורת 

התשתית הבסיסית הנדרשת לעיר חכמה היא תשתית תומכת חשמל ותקשורת. עיר חכמה יכולה לנצל כל מערך: מתשתית סיבים אופטיים ועד תשתית סלולארית: אולם התשתית נדרשת לעמוד בעומס דרישות החשמל והתקשורת של המערכות התפעוליות והחיישנים העירוניים.

אחד מפתרונות העיר החכמה הוא שימוש בתשתית תאורה חכמה כבסיס להזנת חשמל ותקשורת לעיר כולה – ולשאר רכיבי העיר החכמה.

התאורה החכמה מספקת יכולת ניצול והעברת חשמל ותקשורת, שידור ווי-פיף וחיבור אלמנטים חכמים נוספים ממצלמות ועד חיישני תנועה ומהירות.

 מערך חיישנים אלחוטי 

מרבית העיריות מסתמכות על מערך מצלמות עירוני המשמש לרוב לניטור תנועה ומשוב לצרכי ביטחון - מידע זה אינו מספק תמונה מלאה למוקד ולכוחות הביטחון ולרוב ישמש לתחקור אירועים בדיעבד.

על מנת "לחוש" את רחובות העיר, יש להסתמך על מערכות וחיישנים שונים המוטמעים בעיר כגון: חנייה, ניטור לחץ מים, מפלס ביוב, מפלס אשפה בפחים, זיהום אוויר, השקיה, תאורה, ועוד לפי הצורך.

מערכת שכזו הינה מערכת אלחוטית מרכזית המאפשרת התממשקות של כמעט אינספור חיישנים בקרים ומערכות מסוגים שונים דרך רכיב אלחוטי המוטמע בהם ומאפשר להם לשלוח ולקבל מידע.

 

 עיר בטוחה 

עיר חכמה ובטוחה צריכה להיות מודעת למתרחש בה ולהגיב בהתאם, כלל המערכות אשר הותקנו בישראל במסגרת פרויקט " עיר ללא אלימות"  ברובן אינן משמשות למתן בטחון לתושבים בזמן אמת ולרוב המערכות המותקנות ישמשו לתחקור אירועים בדיעבד

יש להתקין מערכת העוסקת בניהול אירועים בזמן אמת ומאפשרת חיזוי ומתן התרעה מראש על ידי הזרמת מידע למוקד העירוני (בטחוני ו/או אזרחי) ועיבודו במערכות הפנים וחוץ ארגוניות הרלוונטיות המתמחות במתן מענה בזמן אמת.

המערכת תצטרך לאחד ולתפעל כמיקשה אחת שלל טכנולוגיות שיאפשרו ניהל עירוני ניהול חכם של התקשורת, תאורה, מצלמות, תחבורה,  אוכלוסייה, אתרים קריטיים, מוסדות חינוך , פארקים  וכו'.. בצורה היעילה והבטוחה ביותר.

bottom of page