top of page

​​ערים בטוחות 

עם ההתפתחות של התייעלות אנרגטית,  התפתח הצורך גם בערים ללא אלימות, מה שבכלל גורם להתייעלות של ערים מסוימות בארץ, כאשר אחוז הפשיעה בהן גבוה מן הממוצע. על מנת לגרום לביטחון תושבי הערים שיש בהן אחוזי פשיעה גבוהים, יש לאסוף מידע מהמוקדים המשטרתיים וכן ממיקומי ה- GPS, על מנת ליצור ערים בטוחות. בישראל, כאשר התעורר הצורך לדאגה של ביטחון תושבי הערים השונות,  עלה הרעיון של איחוד תל אביב עם בת ים, מה שנדרש הוא גם לפזר סנסורים חכמים ברחבי המטרופולין ומחשוב תהליכים שונים, אשר יסייעו לתושבים לקבל מענה ושירות מהיר ומדויק יותר.

 

השאלה היא מה הכלים הנחותים להשגת הביטחון של תושבי הערים? אולי שילוב של טכנולוגיית  קול, ווידאו ונתוני מיקום? התשובה היא כי בהחלט ניתן לכסות שטחים רחבים יותר אבל לא פחות מזה. גם הנוכחות של מצלמות שינתה את ההתנהגויות האלימות וצמצמה את הפשיעה, אך עם הזמן ניתן יהיה לשפר יותר את ביטחונם של תושבי הערים השונות בישראל.

 

טכנולוגיה משוכללת להשגת ביטחון בערים
 

כאשר אנו סוקרים ערים ללא אלימות, אפשר בהחלט לומר כי טכנולוגיה עבור עיר שתהיה בטוחה יותר, משפרת באופן וודאי את איכות החיים של התושבים. לא רק שתחושת הביטחון גוברת בקרב התושבים, כי אם זהו תנאי הכרחי להשגה של ערים בטוחות. סמים שחיתות וטרור קשורים האחד בשני והם מחמירים את תחושת חוסר הביטחון של התושבים בערים שבהן יש אחוזי פשיעה גבוהים יותר.גם נוכחות של  מכוניות סיור בערים, מפחיתה את אחוזי הפשיעה בנוסף למצלמות הפזורות בערים מה שמאפשר לקרוא לוחיות רישוי.

 הקשר בין הגירה חיובית לערים בטוחות

ישנו סקר שמעורר שאלות לגבי הקשר של תחושת התושבים לרמת הפשיעה, מה שעשוי להשפיע על חוסר הביטחון של התושבים. יש לזכור כי תושבים שחשים חוסר ביטחון נמנעים מלצאת אל שטחים ציבוריים. המקומות הציבוריים, הופכים לשוממים, עסקים נסגרים וגורמי פשיעה משתלטים על העיר. המטרה של ערים בטוחות, הינה לעודד הגירה חיובית, מה שיעלה אף את הערך הנדל"ני ואיכות החיים של תושבי העיר.

ערים שבהן תושבים חשים בטוחים יותר, אינן סובלות מעוני והאבטלה היא פחותה מה שגורם לאיכות חיים גבוהה יותר, בקרב ערים חכמות. פרויקט זה רוקם עור וגידים כבר הקרב ערים שונות בארץ, מה שישפר ערים רבות בישראל.

bottom of page