top of page

 התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות 

מדינה שמשתמשת בפחות אנרגיה על מנת להשיג תוצאות טובות, מצליחה לצמצם הוצאות מיותרות וזיהום. מצב זה, יוצר כלכלה חזקה ואף תחרותית יותר. זו עובדה ידועה, כי התייעלות אנרגטית, תמיד שיחקה תפקיד חשוב בהתפתחות הכלכלית והיום, ישראל הצטרפה אף היא כאשר כבר התחילה התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות. נכון לשנת 2012, כ-45% מהחשמל הנצרך בקרב הרשויות המקומיות משמש להפעלה של תאורת חוץ שמהווה כ-15% מצריכת האנרגיה בסקטור הציבורי והמסחרי כאחד. יש לציין, כי באמצעות התייעלות אנרגטית נכונה, עתיד צריכת החשמל ברשויות המקומיות, תעמוד על 6-7% מסך צריכת החשמל במשק, נכון לשנת 2020.

 

הפחתת אפקט גז החממה ברשויות המקומיות
 

כפי שצוין קודם לכן, כ-45% מהחשמל הנצרך במגזר הרשויות המקומיות בארץ, משמש יותר להפעלת תאורת רחוב, הארת שטחים ציבוריים והפעלת רמזורים. על מנת להפחית את אפקט גז החממה, בפרויקט של התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות , יש לשדרג את מערכות התאורה ולעבור ממנורות ליבון שהיא תאורה בזבזנית יותר,  לנורות חסכוניות בהרבה כגון נורות LED. למרות שנורות אלה הן יקרות בהרבה מהנורות הבזבזניות יותר, החזר ההשקעה ישתלם עם הזמן.

 

מסתבר, כי כאשר מדובר על אפקט החממה,  בקרב רשויות מקומיות בארץ, 21.7% מפליטות הגז נובעת מהפעילות הלא נכונה של הרשויות המקומיות ולא מהפעולות של תושבי הרשויות המקומיות. על פי הנתונים שלל המרכז לשלטון המקומי, הפוטנציאל של התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות, תיאמד בעתיד בהערכה שמרנית בכ-30% לשנה, מה שיכול לקרות בטווח של ביו 2-5 שנים שעשוי להיות בהחלט הישג מבורך.

 

 

טיפול במרכזיות תאורה והתקנת שעון אסטרונומי חסכוני
 

טיפול במרכזיות תאורה כגון התקנת מערכות שעון אסטרונומי ששולטות על ההדלקה וכיבוי האורות ברשויות מקומיות בדיוק מוקפד, התקנת מערכות לעמעום התאורה והתקנת משנקים אלקטרוניים, הפחתה של עוצמות התאורה גם תתרום בנושא התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות. לפעמים אנו רואים כי ברשויות המקומיות השונות, קיימת עוצמת תאורה חיצונית, הגבוהה  פי 4 או יותר, על מנת להעניק תחושה של יוקרה. שימוש בתאורה דקורטיבית שהיא אינה חיונית זה בפירוש בזבוז אנרגיה לחינם, מה שלבטח אינו תורם בהתייעלות האנרגטית.

bottom of page