top of page

 התייעלות אנרגטית 

​ טבלת נתונים של התייעלות אנרגטית ברשויות

'התייעלות אנרגטית' הוא כינוי כללי להפחתת צריכת האנרגיה של מערכות, הן על ידי שיפור היעילות של הצריכה הקיימת, והן על ידי הגדלת הנצילות של משאבים שלא נוצלו היטב - כל זאת תוך שמירה על תפוקה ותפקוד תקינים.

התייעלות אנרגטית, מאפשרת חיסכון כלכלי לצד שמירה על איכות הסביבה, באמצעות שימוש חכם ויעיל בצריכת האנרגיה והחשמל.

ניהול מתודולוגיות ליצירת חיסכון והתייעלות בצריכת משאבי האנרגיה והמים מבוצע באמצעות תהליכים. התהליכים המוצעים הינם תהליכים מייצרי הכנסה כספית כתוצאה מתהליך התייעלות אנרגטית ארוך טווח, מבוקר מפוקח ומנוהל באיכות ובמקצועיות תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ותוך שילוב מודלי מימון על פי הצורך:

 • ניהול פרויקט התייעלות מקיף במערכות האנרגיה: משלב האיפיון, הניתוח הטכנו כלכלי וניתוח החלופות, תכנון מפורט, בחירת החלופות, ניהול ביצוע ואימות חיסכון

 • אנו פועלים תוך שימת לב רבה לאופי העבודה במחלקות השונות, עונתיות, תהליך הייצור, דרישות המוצר בהיבטי תאורה ואקלים, יכולות התחזוקה ומערכות קיימות

 • ניצול מענקים בתחום סקרי האנרגיה והטמעת המערכות החסכוניות

 • קידום/גיוס מימון חיצוני לתהליכי ההתייעלות והחסכון במטרה לצמצם מימון הפרוייקטים מתקציב הלקוח

ניסיוננו בפרויקטים מורכבים כוללים התייחסות למערכות התאורה, מיזוג האויר, חימום וקירור מים ונוזלים, חום שיורי, מפוחים, מדחסים, צנרת תהליך וצנרת קיטור, דוודים, מנועים, מכונות, ניטור כל צרכני האנרגיה ושליטה ובקרה בהם, וכן התייחסות ליחסים בין הצרכנים וה'יצרנים' הפוטנציאלים.

כמו כן, תהליך ההתייעלות הכולל אותו אנו מובילים מעניק פרוטוקול תפעול לשמירה על מדדי ההתייעלות וכן אפשרות לליווי תפעולי במידת הצורך.

 מודל העבודה 

א. ניתוח התייעלות ותכנון ראשוני

 1. נסקור וננתח המערכות השונות וההשפעות, במידה וקיימות, בינהן.

 2. באם קיימים, ננתח נתוני מערכות הבקרה, הניטור והמדידה לשם קביעת פרופילי צריכה מדויקים. בהיעדרן של מערכות כנ"ל - נתקין מערכת ניטור ובקרה ככלי עבודה בסיסי לתהליך.

ב. הכנת תוכנית אופרטיבית לביצוע, המתבססת על ניתוח טכנו כלכלי מגובש, מבוססת ומלווה בכתב כמויות.   

 התהליך יכלול את כלל מרכיבי הפעילות עד לשלב יישום החלופות בתוכנית המוצעת לביצוע. ובכלל זה:

 • ניתוח הפתרונות ותכנון ראשוני של חלופות.

 • בחינת עלות תועלת (תוך התייחסות לנצילות ותחזוקה) - בחינת כל מרכיב התייעלות בהיבטי כדאיות.

 • הצגת חלופות (טכנולוגיות/חברות) ישימות.

 • בחינה של מערכות ניטור ומדידה לתקופת אימות החיסכון במידת הצורך

 • קבלת הצעות מחיר מספקי הפתרונות וקבלני ביצוע

 • תוכנית עקרונית הכוללת סדר עדיפויות, שלבי ביצוע העבודה ולוחות זמנים

 • תכנית פיננסית ראשונית לכל תת פרויקט

 

בסיום כל אחד מן השלבים נציג בפניכם המלצותינו ונחליט במשותף על אופיו של פרוייקט הפיילוט המבוצע והיקפו.

ג. ניהול הביצוע

1.השלמת תכנון 

 • התאמות ועיבוד החומר הטכני

 • חידוד המפרטים וכתבי הכמויות.

2. התקשרויות מול קבלנים - בחירת ספקים, ניהול מו"מ וגיבוש ההתקשרות החוזית מולם.

3. ניהול הקמה וביצוע:

 • ניהול עבודת הספקים וקבלני המשנה

 • מעקב ובקרה אל מול תכנית העבודה ותכנית התשלומים

 • הכנת דוחות סטאטוס תקופתיים

4. מסירה:

 • ביצוע בדיקה סופית לתקינות המערכות ואל מול המערכות הקיימות

 • בדיקה ואישור חשבונות סופיים

5. מעקב:

 • אימות החיסכון באמצעות מערכות הניטור והמנגנונים שיקבעו לכך מראש

 • דוחות ובקרה חודשית שוטפת על תוצאות החיסכון לפרק הזמן שיקבע מראש

​ התייעלות אנרגטית ברשויות 

 התייעלות אנרגטית בתעשייה 

 • מנועים חשמליים - כ- 70% מצריכת האנרגיה בתעשייה נעשית בשל הפעלת מנועים חשמליים, כאשר מרבית המנועים התעשייתיים נבנו ללא התחשבות בפרמטר הסביבתי של חיסכון בצריכת החשמל. על כן, ניתן להשתמש בתוספים מיוחדים, כשימוש במשנה מהירות והבחנה בצרכי העומס, כדי לצמצם את צריכת החשמל של המנועים באופן ניכר, ובכך לייעל באופן מיידי את צריכת החשמל של המנועים הפועלים בתעשייה.

 • שדרוג המכונה - ישנן מכונות רבות, אשר מבזבזות אנרגיה באופן בלתי מחייב, כאשר בדיקה פשוטה, תאפשר ייעול וחיסכון באנרגיה. לרוב המכונות, ישנן פרמטרים רבים, אשר קובעים את תפוקתן, לצד השימוש באנרגיה הנחוץ לשם כך, על כן ישנן מגוון אפשריות לצמצם את השימוש באנרגיה, מבלי לפגוע בתוצרת הרגילה של המכונה.

 • מחזור חום (עיבוי) - ניתן לנצל את פעילות המתקנים והמכונות כדי לחמם את מים כתוצר נלווה של המכונה, כך תתאפשר התייעלות ברכישת חומרים אנרגטיים בעלויות כספיות גבוהות, כדלק, סולר וגז, והורדת צריכת האנרגיה במפעל.

 • מערכות שליטה מרחוק - ניתן לבצע התקנות מערכות לשליטה ובקרה, באמצעות שימוש באינטרנט או במכשיר הסלולרי, כך ניתן לעקוב אחר פעילות המפעל בשעות מחוץ לעבודה, ואף לקבל התראות כאשר ישנה תקלה או דליפה.

 • הסטת עומסים - עלויות החשמל אינן קבועות, ומשתנות על פי שעות היום, על כן ניתן להעביר עד כ- 15% מצריכת החשמל משעות השיא לשעות השפל (לאחר 12 בלילה), ובכך על ידי סנכרון דרכי הפעולה על פי המסלולים המשתלמים של חברת החשמל, ניתן לחסוך בהוצאות החשמל החודשיות.

 • ציפוי שמשות - באמצעות ציפויי שמשות לסינון קרינת השמש ניתן להפחית את הצורך במיזוג חלל המבנה עד 50% מהצריכה הרגילה למיזוג ללא הציפוי.

bottom of page