החברה הכלכלית חדרה

כתיבת מכרז, ניהול ביצוע ופיקוח עליון.

בנייה ועיצוב אתר וויקסר