מועצה אזורית גדרות 

סקר צרכני אנרגיה מיפוי וסימון עמודי ומרכזיות תאורה

כתיבת וניהול מכרז ספקים לביצוע החלפת תאורת נל"ג והתקנת תאורת LED כולל תקשורת, שליטה ובקרה בכל פנס בנפרד, הקמת מערך שו"ב כללי, מצלמות, טיוב ושיפור תשתיות חשמל. ניהול ביצוע ופיקוח עליון. הגשת בקשה למענק התייעלות אנרגטית

 מועצה אזורית גדרות