top of page

 מועצה אזורית גדרות 

סקר צרכני אנרגיה מיפוי וסימון עמודי ומרכזיות תאורה

כתיבת וניהול מכרז ספקים לביצוע החלפת תאורת נל"ג והתקנת תאורת LED כולל תקשורת, שליטה ובקרה בכל פנס בנפרד, הקמת מערך שו"ב כללי, מצלמות, טיוב ושיפור תשתיות חשמל. ניהול ביצוע ופיקוח עליון. הגשת בקשה למענק התייעלות אנרגטית

 מועצה אזורית גדרות
bottom of page