מועצה אזורית גלבוע 

כתיבת וניהול מכרז ספקים לביצוע החלפת תאורת נל"ג והתקנת תאורת LED כולל תקשורת, שליטה ובקרה בכל פנס בנפרד, הקמת מערך שו"ב כללי, מצלמות, טיוב ושיפור תשתיות חשמל. ניהול ביצוע ופיקוח עליון.

הגשת בקשה ומימוש מענקים להתייעלות אנרגטית וחדשנות טכנולוגית

 מועצה אזורית גלבוע