top of page

 מועצה אזורית גלבוע 

כתיבת וניהול מכרז ספקים לביצוע החלפת תאורת נל"ג והתקנת תאורת LED כולל תקשורת, שליטה ובקרה בכל פנס בנפרד, הקמת מערך שו"ב כללי, מצלמות, טיוב ושיפור תשתיות חשמל. ניהול ביצוע ופיקוח עליון.

הגשת בקשה ומימוש מענקים להתייעלות אנרגטית וחדשנות טכנולוגית

 מועצה אזורית גלבוע
bottom of page