top of page

עיריית חדרה

כתיבת וניהול מכרז ספקים לביצוע החלפת תאורת נל"ג והתקנת תאורה LED כולל תקשורת, שליטה ובקרה בכל פנס בנפרד.

אפיון מערך עיר חכמה ובטוחה והקמת מערך שו"ב כללי, מצלמות, טיוב ושיפור תשתיות חשמל ותקשורת.

ניהול ביצוע ופיקוח עליון.

מילוי והגשת קולות קוראים למענקים.

bottom of page