הודו 

ייזום וניהול פרוייקטים להקמת תחנות כח ביומאסיות בפונג'ב וראג'סטן בהיקף של כ- 300MW

בנייה ועיצוב אתר וויקסר