top of page

 קבוצת 'מבנה תעשיה' 

גיבוש תוכנית התיעלות כוללת לתאורה, צ'ילרים, מגדלי קירור, מנועים ומכונות

ייזום פרוייקטי הקמת מתקנים לייצור אנרגיה מבוססי גז טבעי.

 קבוצת מבנה תעשיה 
bottom of page