קבוצת 'מבנה תעשיה' 

גיבוש תוכנית התיעלות כוללת לתאורה, צ'ילרים, מגדלי קירור, מנועים ומכונות

ייזום פרוייקטי הקמת מתקנים לייצור אנרגיה מבוססי גז טבעי.

 קבוצת מבנה תעשיה