top of page

מועצה אזורית מטה בנימין

כתיבת וניהול מכרז ספקים לביצוע החלפת תאורת נל"ג והתקנת תאורת LED כולל תקשורת, שליטה ובקרה בכל פנס בנפרד,

הקמת מערך שו"ב כללי, מצלמות, קישוריות, טיוב ושיפור תשתיות חשמל. ניהול ביצוע ופיקוח עליון.

הגשת בקשה ומימוש מענקים להתייעלות אנרגטית וחדשנות טכנולוגית.

מועצה אזורית מטה בנימין
bottom of page