top of page

מודיעין מכבים רעות 

אפיון טכנולוגיה חדשנית ליישום בפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות, שצ"פים, מגרשים ואולמות. מילוי והגשת מסמכים מקצועיים למרכזי מענקים.

 קבוץ עין צורים
bottom of page