top of page

מנהלת אופק 

אפיון טכנולוגיה חדשנית ליישום בפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות, שצ"פים, מגרשים ואולמות. מילוי והגשת מסמכים מקצועיים למרכזי מענקים.

מנהלת-אפק.jpg
bottom of page