top of page

רימונים רמת השרון

כתיבת וניהול מכרז ספקים לביצוע החלפת תאורת נל"ג והתקנת תאורת LED כולל תקשורת, שליטה ובקרה בכל פנס בנפרד, טיוב ושיפור תשתיות וניהול תחזוקה. מילוי והגשת מסמכים מקצועיים למרכזי מענקים.

רימונים.jpg
bottom of page