top of page

התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות

בשימת דגש על תאורת רחובות

יותר ויותר רשויות מקומיות מפנימות את הרעיון: המציאות מחייבת להתקדם טכנולוגית לעתיד מבוסס עיר חכמה, הפועלת לרווחת תושביה תוך התייעלות אנרגטית. ההתייעלות היא רב מערכתית, ותאורת הרחובות היא אחת המערכות המשמעותיות ביותר לחיסכון באנרגיה. בכתבה זו ננסה דווקא לשפוך אור... על התחום שבכוחו לשנות עולמות.

מהי התייעלות אנרגטית?

התייעלות אנרגטית היא מושג אינסופי כמעט, מעין שם קוד כולל, גורף וגנרי לכל הפעולות שבכוחן לצמצם צריכת אנרגיה במערכות שונות ולהפחית פליטת מזהמים. ניתן להפחית את הצריכה האנרגטית הן ע"י ייעול הצריכה הקיימת והן ע"י ניצול נרחב ואפקטיבי יותר של משאבים. בעזרת שימוש חכם בצריכת האנרגיה והחשמל, ההתייעלות האנרגטית משיגה חיסכון כלכלי ושמירה על איכות הסביבה גם יחד. כל זאת מבלי לפגוע בתפקוד המערכות ותפוקתן – נהפוך הוא. כאמור, פרויקטים ותהליכים להתייעלות אנרגטית יכולים להתבצע בכל מגזר, תחום ומערכת. כיום הם צוברים תאוצה בעיקר במגזר השלטון המקומי ובענפי התעשייה השונים.

התייעלות אנרגטית במגזר התעשייתי תהליכי התייעלות אנרגטית במגזר התעשייתי מתבצעים בדרכים שונות כגון: צמצום צריכת חשמל במנועים חשמליים, שדרוג מכונות, מיחזור חום, התקנת מערכות שליטה ובקרה מרחוק, הסטת עומסי חשמל משעות שיא לשעות שפל, ציפוי שמשות במטרה להפחית שימוש במזגנים ועוד. כמעט לכל מערכת תעשייתית יש פוטנציאל התייעלות, אך בפועל משתלם לבצע פרויקט התייעלות אנרגטית במערכת תעשייתית רק אם ישנו רציונל כלכלי העומד בהלימה לארגון ולמערכת שרוצים לייעל. לא כך הם פני הדברים כשמדובר בהתייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות – כאן אין שום חסם, וההתייעלות האנרגטית משתלמת תמיד.

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות התייעלות אנרגטית ברשות מקומית היא מהלך חיובי ללא סייג, שכן בכל מצב היא מפנה משאבים לרווחת התושבים, גם כאשר משאבים אלו מנותבים לעשייה נוספת באותו תחום ובאותו תקציב. תהליכי ההתייעלות יכולים וצריכים להתבצע בכלל מערכות השלטון המקומי, והדוגמאות רבות: במערכת התאורה - תאורת רחוב חכמה המאפשרת כיבוי והדלקת אורות עפ"י הצורך ומתריעה על תקלות, במערכת המים – שימוש בחיישנים לאיתור דליפות וסגירת צנרת, במערכת ההשקיה – השקיה חכמה הפועלת עפ"י הצורך ובהתאם לטמפרטורה, במערכת התחבורה – ניהול רמזורים וניתוב תנועה בהתאם לעומסים, במערכת החשמל – זיהוי צריכה חריגה לצורך מניעת נפילות ברשת ועוד. לא בכדי הדוגמה הראשונה שהוזכרה לעיל הינה בתחום תאורת הרחובות, ומיד נרחיב בנושא.

תאורת רחובות – פלטפורמה מרכזית להתייעלות אנרגטית פרויקט התייעלות אנרגטית ברשות מקומית מתחיל במערכת תאורת הרחובות, שכן היא טומנת בחובה את פוטנציאל החיסכון המשמעותי ביותר באנרגיה. כמו בכל תא משפחתי, גם לרשות מקומית יש סל תקציבי הכולל מגוון סעיפים. אחד הדומיננטיים שביניהם הוא תאורת רחובות ושטחים ציבוריים, המהווה כ-60-70 אחוזים מהוצאות החשמל – ללא ספק מדובר בכסף רב. תקציב התאורה עצמו מתחלק לשניים: האחד - תשלום לחברת החשמל, והשני - הוצאות תחזוקה המבוצעות ע"י עובדי הרשות או באמצעות קבלן חיצוני.

התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות מורידה את צריכת החשמל ב-60% ובאופן מיידי!! המהפך הזה מתרחש במעבר מתאורת נל"ג וכספית לתאורת לד. נהוג להתייחס לנתון מדהים זה כאל100% חיסכון בתחזוקה לאחר ייצוב המערכת, זאת כפועל יוצא מתוחלת החיים הארוכה של פנס הלד ותשומות האחזקה הנמוכות שלו. ניתן אף להעצים את החיסכון ע"י התקנת מערכת שליטה ובקרה. עם מערכת תאורת רחוב חסכונית, הכוללת תקשורת שליטה ובקרה – כל הניהול מתבצע ממוקד אחד בלחיצת כפתור. כשקיימת שליטה כזו ברמת הפנס הבודד, הפוטנציאל עצום וניתן למנף ולהתקין מצלמות על עמודי תאורה או להשתמש בהם כעמודי טעינה לאופניים וכיו"ב. זוהי דוגמה לתשתית של התייעלות אנרגטית, המהווה בסיס לחיסכון בפני עצמו, כמו גם הזדמנות להעצמת החיסכון במספר צעדים קדימה בדרך לעיר חכמה.

פרויקט התייעלות אנרגטית כולל התייעלות מקיפה בכל מישורי המערכת פרויקט התייעלות אנרגטית אינו פוסח על אף סעיף, ומקיף כל שלב והיבט, החל משלב האפיון, הניתוח והתכנון הטכנו-כלכלי, בחירת החלופות, וכן ניהול ביצוע ואימות חיסכון תוך התייחסות לאופי העבודה במחלקות השונות, עונתיות, תהליך הייצור, דרישות המוצר בהיבטי תאורה ואקלים, יכולות התחזוקה, מערכות קיימות ועוד. במסגרת הפרויקט פועלים להטמעת המערכות החסכוניות, וכן לגיוס מימון חיצוני לתהליכי ההתייעלות והחיסכון במטרה למזער את מימון הפרויקט מתוך תקציב הרשות.

אין חסם העומד בפני הפרויקט חשוב לדעת שאין אף חסם העומד בדרך לביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית – הן ברמה התפעולית והן בהיבט התקציבי. ישנן דרכים רבות ליישום הפרויקט. אחת מהן לדוגמה היא : BOT- Build–operate–transfer (בנה-הפעל-העבר) – המתבצעת באמצעות קבלן אשר יקים ויתפעל את הפרויקט.
ניתן לממן פרויקט כזה במימון עצמי של הרשות, באמצעות כספי מענקים ממשלתיים או בכל תמהיל מימוני שייבחר. בכל מקרה, הרווח כולו שמור לתושבים ולרשות החדשנית, שצועדת עם הקידמה ולא נשארת מאחור.

bottom of page