top of page

החברה הכלכלית רחובות

סקר צרכני אנרגיה מיפוי וסימון כ- 160 מרכזיות וכ- 17,000 פנסים לקראת הכנת מכרז התייעלות אנרגטית להחלפת פנסי נל"ג לתאורת LED, טיוב ושיפור תשתיות חשמל, עמודי חשמל ומרכזיות

החברה הכלכלית רחובות
bottom of page